Deklaracja dostępności

Deklaracja Dostępności

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Cypriana Norwida w Zielonej Górze zobowiązuje się zapewnić dostępność swoich serwisów internetowych zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisów: www.prozapoetow.pl - data publikacji strony internetowej: 11.08.2023 r.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

· Pliki PDF, DOC itp. - korzystanie z takich plików redaktorzy starają się ograniczyć do minimum i osadzać teksty bezpośrednio w serwisie. Serwis zawiera dokumenty PDF, które powstały na podstawie przygotowanych dokumentów word, w tym przez osoby spoza WiMBP - lub są skanami dokumentów. Może to powodować częściową nieczytelność dokumentów. Błędy będą w miarę możliwości poprawiane.

· Nieczytelne przez czytniki ekranu dokumenty PDF użytkownicy mogą rozpoznać narzędziem OCR.

· Niektóre materiały graficzne (zdjęcia) nie mają w pełni dokładnych opisów.

· Filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych.

· Materiały nie posiadają audiodeskrypcji dla osób niewidomych.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe:

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Piotr Eliński, adres poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 68 45 32 612. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

 

Obsługa wniosków i skarg związanych z dostępnością

Na zgłoszenie odpowiemy najszybciej jak to możliwe, nie później niż w ciągu 7 dni od jego otrzymania.
Jeżeli ten termin będzie dla nas zbyt krótki, poinformujemy o tym. W tej informacji podamy nowy termin, do którego poprawimy zgłoszone błędy lub przygotujemy informacje w alternatywny sposób. Ten nowy termin nie będzie dłuższy niż 2 miesiące.
Jeżeli nie będziemy w stanie zapewnić dostępności cyfrowej strony internetowej lub treści ze zgłoszenia, zaproponujemy dostęp do nich w alternatywny sposób.

Jeżeli nasze działania nie będą zadowalające, można zgłosić skargę do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego. Jeżeli nadal będą uwagi do naszych działań związane z dostępnością cyfrową, można zgłosić je do Rzecznika Praw Obywatelskich.